Levenstestament

Wat als ik een ongeluk krijg en in coma in het ziekenhuis kom te liggen? Wat als ik dement word? Wie zorgt er dan voor het huis, de hond, wie past op mijn winkel, wie betaalt de rekeningen, wie overlegt met de artsen?

Houdt de regie met een levenstestament

achtergrond Niet iedereen heeft de behoefte om bij deze vragen stil te staan, maar velen willen hun zaakjes op orde brengen zodat zij zich daarover geen zorgen meer hoeven te maken. Met een levenstestament houdt u de regie, kunt u uw wensen vastleggen voor de situatie waarin u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zaken zelf te regelen.

Regel de zaken zoals u dat wilt

In een levenstestament regelt u de zaken zoals u dat wilt, zo uitgebreid of beknopt als u nodig vindt. U kunt vastleggen hoe uw leven vorm moet krijgen, wie waarover mag beslissen, wie welke bevoegdheden krijgt (of wie juist niet). Dit document kunt u alleen of met uw partner opstellen, online, maar hoeveel prettiger is het niet om in een gesprek vast te stellen wat voor u belangrijk is, hoe u dit op schrift krijgt? Of om te toetsten of er geen blinde vlekken of hiaten zijn ontstaan?

Accompli, Jeanet Spijkerman, kan hierbij van dienst zijn

Jeanet Spijkerman Na een vrijblijvend kennismakingsgesprek bij u thuis (of waar u verblijft) kunnen we de belangrijkste aspecten van uw leven (familie, financiën, medische zorg, werk, wonen, etc.) de revue laten passeren. Hoeveel gesprekken hiervoor nodig zijn is afhankelijk van uw situatie en wensen. Aan het eind beschikt u over een document (een onderhandse akte) waarin uw wensen zijn vastgelegd, geheel toegesneden op uw persoonlijke situatie en hebt u overzicht over de zaken die u nu al kunt/zou moeten regelen. Desgewenst kunt u deze akte bij een notaris laten vastleggen en laten inschrijven in het Centraal Levenstestamenten Register.

Deze maatwerk website is gemaakt door mensen van de Websitemachine