Meer informatie / Over Accompli

Accompli is een klein kantoor dat zich onderscheidt door kwaliteit en betrokkenheid. Ik hou de hoeveelheid cliënten beperkt zodat ik voldoende tijd aan elke persoonlijke situatie kan besteden. Binnen Accompli ondersteun ik voornamelijk mensen met psychiatrische problemen, mensen met een geestelijke beperking of dementerende ouderen.
Elk persoon en elk probleem is weer anders en daarmee ook de oplossingen: waar de ene cliënt gebaat is bij duidelijke afspraken, is de andere meer geholpen met een luisterend oor. Ik vind het belangrijk om met die verschillen rekening te houden. Daarom is de aanpak van Accompli maatwerk.

Naast de praktische uitvoering van beschermingsmaatregelen richt Accompli zich ook op het ondersteunen van mensen bij het opstellen van een levenstestament en het werk als levensexecuteur. Accompli is opgenomen in het register gekwalificeerde levensexecuteurs.

Voor persoonlijke uitleg of bij vragen kunt u mij bellen of mailen:
mijn telefoonnummer is 035-772 4642
mijn emailadres is info@curatele.com.

Aanvraag curatele, bewind of mentorschap

Hoe gaat het in zijn werk:
Bij het aanvragen van een beschermingsmaatregel hebt u geen advocaat nodig. De procedure start met het invullen en opsturen van formulieren. Als de Rechtbank alle papieren binnen heeft, wordt iedereen uitgenodigd voor een zitting. Dat kan in het gerechtsgebouw zijn, maar ook thuis of in een instelling. Op de zitting geeft de rechter iedereen de kans om te vertellen waarom de voorgestelde maatregel wel of niet nodig zou zijn. Na een paar dagen wordt u per brief verteld wat er besloten is.

Wat kunt u doen:
Voor het aanvragen van een curatele of een bewind of mentorschap klikt u op een van onderstaande links; in een nieuw venster verschijnt dan de website van de Rechtspraak met uitleg over de procedure en de te gebruiken formulieren voor de aanvraag.

U kunt de formulieren samen met de andere documenten opsturen naar de kantonrechter in de regio waarin degene woont voor wie de maatregel wordt aangevraagd. Voor het indienen van de aanvraag moet u de rechtbank griffierecht betalen; de hoogte van dit bedrag vindt u ook op de Rechtspraak (ter indicatie: in 2020 is dit vastgesteld op € 83,00 voor mensen met weinig inkomen en vermogen).

Wat kan Accompli doen:
Accompli kan u helpen bij het invullen van de formulieren en ervoor zorgen dat de aanvraag klopt en compleet is voordat hij wordt opgestuurd.

Informatie op de website van de Rechtspraak:
Over curatele
Over bewind
Over mentorschap

Wat verandert er?

Op financieel gebied:
De rechtbank heeft besloten dat curatele of bewindvoering nodig is. In de praktijk betekent dit dat de (curatele)bewindvoerder het geld beheert. Geldzaken als het veranderen van een abonnement of het kopen van een wasmachine moeten nu met de curator/bewindvoerder overlegd worden.
Samen met de cliënt wordt een plan opgesteld om de geldzaken weer op orde te krijgen. In dit plan wordt ook geregeld hoeveel geld gebruikt kan worden voor de dagelijkse uitgaven of zakgeld en wat er gespaard moet worden. Degene die onder (curatele)bewind staat heeft een eigen bankrekening voor de dagelijkse uitgaven of het zakgeld, de curator/bewindvoerder regelt de inkomsten en vaste lasten via een andere bankrekening. Ook neemt zij contact op met instanties en zorgt ervoor dat alle zakelijke post naar haar postadres gestuurd wordt, zo blijft ze goed op de hoogte. Als het nodig is vraagt de curator/bewindvoerder uitkeringen en toeslagen aan en regelt zij (de afbetaling van) de schulden.

Op niet-financieel gebied:
De rechtbank heeft besloten dat curatele of mentorschap nodig is. In de praktijk betekent dit dat de curator/mentor hulp biedt bij beslissingen over bijvoorbeeld wonen, begeleiding en behandeling. De curator/mentor komt bij de cliënt langs en bespreekt de problemen en zorgen van de cliënt. Zij geeft advies en ziet toe op passende hulp. Zij heeft vaak contact met hulpverleners en verdedigt de belangen van haar cliënt bij de bespreking van behandelplannen of zorgovereenkomsten.

Deze maatwerk website is gemaakt door mensen van de Websitemachine