Curatele

De kantonrechter kan kiezen uit verschillende maatregelen om mensen tegen zichzelf te beschermen. Van die maatregelen is curatele het meest ingrijpend.

Deze maatregel wordt toegepast als iemand door ziekte of beperking geen inzicht meer heeft in zijn situatie, te makkelijk beïnvloedbaar is, of niet langer in staat is om zich aan afspraken te houden. In zo’n geval moet er drastisch ingegrepen kunnen worden en een curator kan dat.

Naast het beheren van geld kan curator bijvoorbeeld contracten en abonnementen terugdraaien of gekochte spullen terugsturen. Dit kan omdat degene die onder curatele gesteld is handelingsonbekwaam wordt verklaard. Naast hulp bij geldzaken biedt een curator ook ondersteuning op andere vlakken van iemands leven zoals bij problemen rond dagbesteding of zelfstandig wonen of bij vragen rond zorg en behandeling.
Onder het kopje Meer informatie vindt u informatie over de aanvraag bij de rechtbank, de werkwijze van Accompli en wat er verandert na het instellen van een beschermingsmaatregel.

Algemene informatie is te vinden op de website van:
De Rijksoverheid de brochure: curatele, bewind en mentorschap
De Rechtspraak: Curatele

Deze maatwerk website is gemaakt door mensen van de Websitemachine