Bewindvoering

Een van de maatregelen die een kantonrechter kan opleggen om iemand tegen zichzelf te beschermen is de onderbewindstelling.

Dit wordt uitgesproken bij verkwisting of problematische schulden, als iemand niet in staat is om de uit de hand gelopen financiële situatie zelf te veranderen of als iemand niet altijd overziet wat de financiële gevolgen zijn van zijn beslissingen. Doordat de bewindvoerder het geld beheert en kan onderhandelen met de schuldeisers, wordt de situatie een stuk overzichtelijker.

In tegenstelling tot een curator bemoeit een bewindvoerder zich alleen met geldzaken; ook kan hij geen overeenkomsten ongedaan maken. Degene die onder bewind gesteld is wordt handelingsonbevoegd.

Onder het kopje Meer informatie vindt u informatie over de aanvraag bij de rechtbank, de werkwijze van Accompli en wat er verandert na het instellen van een beschermingsmaatregel.

Algemene informatie is te vinden op de website van:
De Rijksoverheid de brochure: curatele, bewind en mentorschap
De Rechtspraak: Bewind

Deze maatwerk website is gemaakt door mensen van de Websitemachine